Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας στην ποιότητα του  βιολογικού ελαιολάδου, είναι η προστασία του χωραφιού από έντομα ή μύκητες, η λίπανσή του καθώς και η σωστή διατήρησή του καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Γρηγοριάδη καλλιεργούνται με βάση του κοινοτικού κανονισμού Καν ΕΚ 834/2007 της βιολογικής γεωργίας, όπου απαγορεύεται η χρήση χημικών λιπασμάτων και τοξικών φυτοφαρμάκων και η λίπανσή των ελαιοδέντρων μας γίνεται μόνο με ζωικά ή φυτικά κομπόστ. Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εμείς σαν βιοκαλλιεργητές είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ένας παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως και την διάθεση του τελικού προϊόντος. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήματα, ενώ ειδικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της τυποποίησης, πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την κατάλληλη σήμανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνομα του οργανισμού και τον κωδικό πιστοποίησης του.

Κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται έλεγχος από μία ομάδα Γεωπόνων η οποία ελέγχει αν τηρούνται σωστά όλοι οι κανονισμοί βιολογικής γεωργίας, καθώς επίσης διαπιστώνει μέσω δειγματοληψίας των ελαιοδέντρων μας αν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Η τοποθεσία των ελαιώνων μας δεν ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών και μυκήτων λόγω του σωστού αερισμού τους και του δροσερού κλίματος της περιοχής.

Όσον αφορά την σωστή διατήρηση των καλλιεργειών μια φόρα τον χρόνο από μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Μαρτίου αφαιρούμε τα κουρασμένα κλαδιά με πολύ προσεκτικό τρόπο για να μην τραυματίσουμε το δέντρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανανεώνονται τα δέντρα μας έτσι ώστε κάθε χρόνο να έχουν σταθερή παραγωγή.

 

Στάδιο επεξεργασίας του καρπού στο Ελαιοτριβείο και η διατήρηση του

Το ελαιοτριβείο που επιλέγουμε για την επεξεργασία του καρπού φροντίζουμε να έχει όλες τις πιστοποιήσεις για την  παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου και να εφαρμόζει πλήρως τις σωστές πρακτικές ελαιοποίησης σε χαμηλές θερμοκρασίες έως 27◦ . Όλες οι επιφάνειες των μηχανημάτων του ελαιοτριβείου με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο καρπός και το ελαιόλαδο είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτα υλικά τα οποία έχουν απολυμανθεί σωστά.

Από το ελαιοτριβείο το λάδι μας μεταφέρεται μέσω αντλίας λαδιού σε ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 1000 – 2000 Lit. Οι δεξαμενές αυτές φυλάσσονται σε χώρους με σταθερή χαμηλή θερμοκρασία και μακριά από το φώς. Η εμφιάλωση του γίνεται σε σκουρόχρωμες συσκευασίες ετσί ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο Sirreon είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων) του φορέα IQ Cert, καθώς και από τον Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων GMCert-Μεσογειακή Πιστοποίηση με σύμβολο το φυλλαράκι

Είναι ένας αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1722/Β/03/11/2010 με Κωδικό Έγκρισης: GR-BIO-10 και έχει το υπ' Αρ. 673-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012.

Η ανάλυση των Προϊόντων μας όσον αφορά την Οξύτητα, Κ, ΔΚ, Υπεροξείδια, κατηγοριοποίηση του Λαδιού, Διαθρεπτική αξία, Πρωτεΐνες, Ολικά Λιπαρά, Υδατάνθρακες , Ενεργειακή αξία και τον Ανιχνευτικό προσδιορισμό πρόσμιξης πραγματοποιούνται από το ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Ι.C.M.E.A.